admin's blog

SEO 2016 :: เรียนรู้ Search Engine Optimization

ครอบคลุมต้องมีคำแนะนำเกี่ยวกับ SEO ในการแข่งขันสิ่งแวดล้อมค้นหาวันนี้

คุณมีสิ่งที่จะใช้เวลาในการจัดอันดับเว็บไซต์ของคุณที่ด้านบนของผลลัพธ์การค้นหาหรือไม่ คุณได้รับการผิดหวังจากระดับของความยากลำบากที่เกิดในการแข่งขันกับเว็บไซต์ที่ดีขึ้นอื่น ๆ สำหรับผู้ที่โลภรายชื่อแรกหน้า?

ดีคุณก็รู้ว่ามีมากกว่า 200 ปัจจัยที่มีส่วนร่วมในการจัดอันดับวิธีการค้นหาของ Google ในปัจจุบัน? ใช่มากกว่า 200 ก็แน่นอนเดินในสวนไม่มี และขึ้นอยู่กับที่คุณได้รับข้อมูลของคุณเมื่อมันมาถึงการทำ SEO, มันอาจล้าสมัยหรือเพียงแค่แบนออกที่ไม่ถูกต้อง

ปฏิวัติอินเตอร์เน็ต” เปลี่ยนประสบการณ์ผู้บริโภคสิ้นเชิง ขี่กระแส"อย่างไรให้ชนะใจผู้บริโภค

ข้ามผ่านสู่ยุค “ปฏิวัติอินเตอร์เน็ต” เปลี่ยนประสบการณ์ผู้บริโภคสิ้นเชิง Culture shock ! "ขี่กระแส"อย่างไรให้ชนะใจผู้บริโภค

ข้อมูล จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุมูลค่าการค้าขายในโลกออนไลน์ของไทย (E-Commerce) ในปี 2556 มีมูลค่าการขายรวม 768,014 ล้านบาท แยกเป็นธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) มููลค่า 238,486 ล้านบาท ธุรกิจขายตรงกับผู้บริภค(B2C) มูลค่า 182,033 ล้านบาท และธุรกิจกับรัฐบาล (B2G) มูลค่า 347,495 ล้านบาท